Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
           

 1. Kim jesteśmy i jak nas znaleźć

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem serwisu abegorwnetrza.pl (dalej: „Serwis”) jest Anna Adamczyk-Wiraszka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Pracownia ABEGOR Anna Adamczyk-Wiraszka, identyfikująca się numerem REGON: 361879946 oraz NIP: 8661706391 (dalej: „Pracownia ABEGOR”).

Nasza siedziba znajduje się w Krakowie przy ul. Malborskiej 35, piętro II (30-646 Kraków). Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem e-mail na adres: biuro@abegor.pl

 1. Jak i dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe

Ten dokument tłumaczy jakie informacje są pobierane przez nasz Serwis – jak je zabezpieczamy oraz jak ich używamy.

ŚWIADCZENIE USŁUG PROJEKTOWYCH

Jeżeli korzystasz z naszych usług projektowych – będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu przygotowania dla Ciebie projektów wnętrz (zgodnie z wybranym pakietem), a więc w celu wykonania łączącej nas z Tobą umowy o świadczenie usług projektowych.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest więc art. 6 ust. 1 lit. b)  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), (tj. „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”) oraz art. 6. ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).

Ponadto podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem). Tym prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie sobie przez nas możliwości udowodnienia w razie sporu z Tobą treści łączącej nas umowy oraz tego, że wykonaliśmy ją należycie.

UŻYTKOWNICY SERWISU                                                    

Twoje dane osobowe przetwarzamy w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszego Serwisu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o jego funkcjonowaniu koniecznie zajrzyj do Regulaminu .

Przetwarzamy dane każdego użytkownika Serwisu charakteryzujące sposób korzystania przez niego z naszej strony internetowej (są to tak zwane dane eksploatacyjne, w większości anonimowe). Przetwarzanie to obejmuje automatyczny odczyt unikalnego oznaczenia identyfikującego zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystasz (czyli Twojego adresu IP), a także datę i czas serwera, informacje o parametrach technicznych oprogramowania i urządzenia z którego korzystasz (np. czy przeglądając naszą stronę korzystasz z laptopa czy z telefonu), jak również miejsce z którego łączysz się z naszym serwerem. Informacje te mogą być przez nas wykorzystane do celów marketingowych, badania rynku oraz do poprawy działania Serwisu. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Serwisu. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną.

Podstawą prawną do operacji przetwarzania danych eksploatacyjnych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią). Tym prawnie uzasadnionym interesem jest umożliwienie diagnostyki błędów w Serwisie i poprawa jego jakości.

KONTAKT

Kontaktując się z nami przekazujesz nam swoje dane osobowe, w tym dane zawarte w treści korespondencji, a w szczególności: adres e-mail, numer telefonu oraz imię i nazwisko. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby nawiązać z nami kontakt.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych, które przekazujesz kontaktując się z nami jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tj. „przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią”). Tym prawnie uzasadnionym interesem jest chęć nawiązania kontaktu z osobami zainteresowanymi działaniem Serwisu i świadczonymi przez nas usługami projektowymi.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych po zakończeniu kontaktu z nami jest nasz usprawiedliwiony interes w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby zapewnienia możliwości wykazania określonych faktów w przyszłości. Możemy więc przetwarzać Twoje dane osobowe z uwagi na nasze nadrzędne interesy tj. w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tj. „przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią”). Tym prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie sobie przez nas możliwości udowodnienia w razie sporu z Tobą treści łączącej nas umowy oraz tego, że wykonaliśmy ją należycie, a także dochodzenie ewentualnych roszczeń.

NEWSLETTER

Jeśli jesteś abonentem naszego newslettera, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wysłania Ci go, za Twoją zgodą. Newsletter może zawierać płatną promocję, oferty handlowe, informacje branżowe oraz reklamę.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest więc art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów).

Zgodę możesz w każdej chwili wycofać (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) klikając w dedykowany link znajdujący się w wiadomościach wysyłanych w ramach newslettera lub po prostu kontaktując się z nami.

MARKETING USŁUG WŁASNYCH

Po uzyskaniu odrębnej zgody możemy przetwarzać Twoje dane osobowe również w celach marketingowych tj. do mailowego lub telefonicznego przesyłania informacji i materiałów reklamowych, marketingowych oraz promocyjnych dotyczących Serwisu lub działalności Pracowni ABEGOR (zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną).

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w ww. celach jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (tj. „osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”). Zgodę możesz w każdej chwili wycofać (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

COOKIES

W związku z prowadzeniem Serwisu wykorzystujemy pliki cookies, nie wiąże się to jednak z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny. Więcej o plikach cookies możesz przeczytać na przykład tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie oraz tutaj: https://www.allaboutcookies.org/

Pliki cookies można podzielić na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich. Jeżeli chodzi o cookies własne, wykorzystujemy je w celu poprawy działania Serwisu. Dodatkowo, nasz Serwis, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich.

Cookies pozwalają nam:

 • zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu,
 • poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania z Serwisu,
 • korzystać z narzędzi analitycznych,
 • korzystać z narzędzi marketingowych.

Z plików cookies korzystamy na podstawie Twojej zgody, za wyjątkiem sytuacji, gdy pliki cookies są niezbędne do prawidłowego świadczenia na Twoją rzecz usług drogą elektroniczną. 

W sytuacji określonej w pkt. 1, 2 i 3 informacje zawarte w plikach cookies przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tj. „przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią”). Tym prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Serwisu, jego diagnostyka i ulepszanie, a także monitorowanie i analiza ruchu oraz prowadzenie statystyk odwiedzin w Serwisie.

W sytuacji określonej w pkt 4 (w przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych do celów marketingowych, tj. dla celów reklamy, badania rynku oraz Twoich zachowań i preferencji z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości naszych usług) informacje zawarte w plikach cookies przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (tj. „osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”), stosownie do art. 18 ust. 4 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Podczas Twojej pierwszej wizyty w Serwisie wyświetlana jest informacja dotycząca stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności we wszystkich celach opisanych powyżej. Zgodę zawsze możesz wycofać (bez wpływu na legalność przetwarzania przed cofnięciem zgody), usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z Serwisu, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies własne

Pliki cookies można podzielić na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich. Jeżeli chodzi o cookies własne, wykorzystujemy je w celu poprawy działania Serwisu.

Cookies podmiotów trzecich

Nasz Serwis, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies wygląda w naszym Serwisie następująco:

Analiza i statystyka

Wykorzystujemy pliki cookies do śledzenia statystyk Serwisu, takich jak liczba odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania Serwisu, czas spędzony w Serwisie, odwiedzone podstrony, itp.

Korzystamy w tym zakresie z takich narzędzi jak Google Analytics.

Zbierane przez to narzędzie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na Twoją identyfikację (identyfikatory online, w tym identyfikatory plików cookie, adresy protokołów internetowych i identyfikatory urządzeń, identyfikatory użytkowników). W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) dotyczące usługi Google Analytics. Korzystanie z usług Google Analytics wiąże się z zaimplementowaniem w kodzie naszej strony udostępnionego przez Google kodu śledzącego (tzw. tracking code). Kod ten bazuje na plikach cookies, ale może wykorzystywać również inne technologie śledzące Usługa Google Analytics uzyskała certyfikat niezależnego standardu bezpieczeństwa ISO 27001 (który poświadcza spełnianie odpowiednich wymogów przez systemy obsługujące Google Analytics). Szczegółowe informacje o Google Analytics można znaleźć na stronie: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/

Możesz zapobiec przetwarzaniu Twoich danych osobowych za pomocą Google Analytics instalując dodatek do przeglądarki blokujący to narzędzie. Możesz pobrać go m.in. tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Marketing

Korzystamy także z narzędzi marketingowych. Zaimplementowaliśmy w kodzie naszego Serwisu tzw. Piksel Facebooka, który zapamiętuje Twoje odwiedziny. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Facebook Inc. Skutkuje to wyświetlaniem Ci naszych reklam w portalu Facebook. Aby uzyskać informacje na temat celu oraz zakresu zbierania danych osobowych, dalszego ich przetwarzania i korzystania z nich przez Facebooka, a także Twoich praw i możliwości zmiany właściwych ustawień dla ochrony prywatności, zapoznaj się z:

– polityką prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

– centrum pomocy Facebooka:  https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?id=1205376682832142

Jeśli nie chcesz, aby Facebook zbierał dane Ciebie dotyczące za pośrednictwem naszego Serwisu, powinieneś wylogować się z Facebooka przed odwiedzeniem naszego Serwisu.

W Serwisie znajdują się również odnośniki do zewnętrznych portali społecznościowych, dzięki którym możesz szybko trafić na nasze strony na tych portalach. Są to tzw. wtyczki społecznościowe, które aktywują się dopiero po ich kliknięciu, gdy Twoja przeglądarka łączy się z danym portalem. Wówczas dochodzi również do przekazania temu portalowi informacji, w tym Twoich danych osobowych. Jeśli klikając wtyczkę, będziesz jednocześnie zalogowany w danym portalu, to za pośrednictwem konta na tym portalu może dojść do przekazania informacji o odwiedzeniu naszego Serwisu oraz zapisania tego faktu na Twoim koncie w danym portalu społecznościowym.

Wyświetlając stronę, zawierającą taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy i tam przechowywana (niektóre serwery znajdują się w USA). Jeśli zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę w naszym Serwisie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym.

Aby uzyskać informacje na temat celu oraz zakresu zbierania danych osobowych, dalszego ich przetwarzania i korzystania z nich przez Facebook, a także Twoich praw i możliwości zmiany właściwych ustawień dla ochrony prywatności, zapoznaj się z polityką prywatności dostępną pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Jeśli nie chcesz, aby portale społecznościowe zbierały dane Ciebie dotyczące za pośrednictwem naszego Serwisu, powinieneś wylogować się odpowiednio z portalu Facebook przed odwiedzeniem naszego Serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki.

 

 1. Jakie dane osobowe przetwarzamy

Przetwarzamy następujące dane osobowe wszystkich użytkowników Serwisu:

 • adres IP urządzenia,
 • data i czas serwera,
 • lokalizacja urządzenia końcowego z którego użytkownik łączy się z Serwisem,
 • parametry techniczne urządzenia i oprogramowania wykorzystywanego przez użytkownika,
 • dane o przeglądanych w Serwisie treściach (sposób przechodzenia pomiędzy podstronami Serwisu, czas przeglądania, częstotliwość odwiedzin),
 • dane o źródle, z którego użytkownik trafił do Serwisu,
 • położenie geograficzne,
 • preferowany język (język interfejsu urządzenia),
 • działania myszki (ruchy, lokalizacje, kliknięcia) i kliknięcia klawiszy,
 • kod URL odnośnika i jego domena,
 • rozdzielczość ekranu urządzenia,
 • tagi UTM, określające z jakiej lokalizacji sieciowej przybył użytkownik,
 • identyfikatory online, w tym identyfikatory plików cookie, adresy protokołów internetowych i identyfikatory urządzeń,
 • dane związane z wykonywaniem przez Ciebie uprawnień z reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

 

Przetwarzamy następujące dane osobowe osób korzystających z naszych usług projektowych:

 • imię i nazwisko,
 • adres email,
 • numer telefonu,
 • adres zamieszkania,
 • numer rachunku bankowego,
 • w przypadku wystawienia rachunku – dane konieczne do wystawienia rachunku,
 • w przypadku wystawienia faktury VAT – dane konieczne do wystawienia faktury,
 • dane związane z wykonywaniem uprawnień z rękojmi lub gwarancji, a także reklamacji usług świadczonych drogę elektroniczną.

W celu prawidłowego wykonania zamówionych przez Ciebie projektów możemy prosić Cię o przesłanie dodatkowych materiałów lub informacji, w tym planów i rzutów Twojego domu lub mieszkania, zdjęć wnętrz, wymiarów, informacji o Twoich preferencjach, budżecie, wymaganiach itd. W takim przypadku możemy przetwarzać dane zawarte w tych materiałach i dokumentach.

Możemy przetwarzać następujące dane osobowe osób kontaktujących się z nami:

 • imię i nazwisko,
 • adres email lub numer telefonu,
 • inne dane osobowe, które potencjalnie mogą zostać przekazane przez nadawcę w trakcie rozmowy telefonicznej lub zawarte w treści wiadomości oraz w załączonych do niej dokumentach.

Przetwarzamy także następujące dane osobowe abonentów newslettera:

 • adres email,
 • informacje o sposobie reakcji na wysłany newsletter (m.in. czy email z newsletterem został odczytany).

 

 1. Komu ujawniamy Twoje dane osobowe

W naszej działalności korzystamy ze wsparcia wyspecjalizowanych zewnętrznych podmiotów, które mogą lub muszą mieć dostęp do niektórych Twoich danych – są to m.in. podmioty świadczące dla nas usługi z zakresu hostingu lub dostawy systemu mailingowego, a także nasi zaufani partnerzy, kontrahenci i współpracownicy.

Dane wszystkich użytkowników Serwisu przetwarzane są w systemie informatycznym, znajdującym się w części w tzw. publicznej chmurze obliczeniowej. Wiąże się to z przesyłaniem Twoich danych osobowych do tzw. krajów trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy), gdzie nie ma zastosowania RODO. Dzieje się to jednak zawsze w oparciu o instrumenty prawne gwarantujące adekwatną ochronę Twoich praw i wolności.

Twoje dane osobowe możemy ujawniać w wymaganym zakresie organom administracji państwowej, uprawnionym do tego z mocy prawa (jak np. organy podatkowe).

Ponadto, anonimowe dane wszystkich użytkowników Serwisu, w odniesieniu do usługi Google Analytics, zawarte w plikach cookies są ujawniane firmom Google LLC oraz Google Ireland Limited na zasadach określonych tutaj: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/

Lokalizację serwerów Google LLC możesz sprawdzić tutaj:       
https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=pl

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z wykorzystywaniem przez Google danych z witryn i aplikacji, które korzystają z usług Google, zachęcamy do zapoznania się z tymi informacjami: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Narzędzia dostarczane przez Facebook

Ponadto, dane osobowe użytkowników Serwisu zawarte w plikach cookies są ujawniane firmie Facebook Ireland Limited dostarczającej nam usługę Facebook Piksel oraz wtyczkę Facebooka, a także firmie Facebook Inc. (1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA) oraz pozostałym firmom Facebooka na zasadach określonych we właściwym regulaminie przetwarzania danych dostępnym:
– tutaj: https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing   
– i tutaj: https://www.facebook.com/about/privacy.

Serwery tych firm zlokalizowane są w różnych częściach świata, co oznacza, że dane te mogą być transferowane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dzieje się to jednak zawsze w oparciu o instrumenty prawne przewidziane w RODO, gwarantujące adekwatną ochronę Twoich praw i wolności, określone w ww. właściwym regulaminie przetwarzania danych.

Informacje zbierane w ramach Piksela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają nam na Twoją identyfikację. W zależności od Twojej aktywności na naszych stronach możesz trafić do określonej grupy odbiorców, ale w żaden sposób nie identyfikujemy poszczególnych osób należących do tych grup.

Informujemy jednak, że Facebook może łączyć zbierane informacje z innymi informacjami o Tobie zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

 

 1. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe

Twoje dane osobowe związane ze świadczeniem na Twoją rzecz usług projektowych przechowujemy przez cały czas trwania łączącej nas umowy, a po tym czasie mogą być przechowywane na wypadek potencjalnych roszczeń przez okres ich przedawnienia określony odpowiednimi przepisami

Ponadto, jeśli na podstawie przepisów prawa lub umowy przysługują Ci jakiekolwiek uprawnienia (np. z tytułu reklamacji), to przez cały okres ich trwania musimy przetwarzać Twoje dane osobowe by móc w razie potrzeby służyć Ci pomocą w tym zakresie.

Dane osobowe udostępnione nam za pośrednictwem wybranych przez Ciebie środków komunikacji będą przechowywane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przechowywane na wypadek potencjalnych roszczeń przez okres ich przedawnienia określony odpowiednimi przepisami.

Anonimowe dane analityczne oraz dane osobowe pozyskane automatycznie od wszystkich użytkowników Serwisu przy wykorzystaniu technologii cookies przechowujemy nie dłużej niż 90 dni.

Przetwarzanie Twoich danych oparte o zgodę, jako przesłankę legalizacyjną, trwa do czasu wycofania zgody (np. newsletter).

Nasze reklamy związane z wykorzystaniem cookies mogą Ci się wyświetlać do 180 dni  od ostatnich odwiedzin w naszym Serwisie (chyba że wcześniej usuniesz nasze cookies ze swojej przeglądarki).

 1. Jak umożliwiamy Ci realizację Twoich praw

Dokładamy wszelkich starań, abyś był zadowolony ze współpracy z nami. Pamiętaj jednak, że przysługuje Ci wiele uprawnień, które pozwolą Ci wpłynąć na sposób w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, a w niektórych wypadkach spowodować zaprzestanie takiego przetwarzania. Te prawa to:

 – prawo dostępu do danych osobowych (uregulowane w art. 15 RODO)

Artykuł 15

Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą

 1. Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:
 2. a) cele przetwarzania;
 3. b) kategorie odnośnych danych osobowych;
 4. c) informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
 5. d) w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
 6. e) informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 7. f) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 8. g) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
 9. h) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.
 10. Jeżeli dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, osoba, której dane dotyczą, ma prawo zostać poinformowana o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46, związanych z przekazaniem.
 11. Administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się powszechnie stosowaną drogą elektroniczną.
 12. Prawo do uzyskania kopii, o której mowa w ust. 3, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

 

– prawo do sprostowania danych (uregulowane w art. 16 RODO)

Artykuł 16

Prawo do sprostowania danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

 

– prawo do usunięcia danych (uregulowane w art. 17 RODO)

Artykuł 17

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
 2. a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 3. b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a), i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 4. c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 wobec przetwarzania;
 5. d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 6. e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
 7. f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1.
 8. Jeżeli administrator upublicznił dane osobowe, a na mocy ust. 1 ma obowiązek usunąć te dane osobowe, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje.
 9. Ust. 1 i 2 nie mają zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne:
 10. a) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
 11. b) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 12. c) z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) i art. 9 ust. 3;
 13. d) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub
 14. e) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

– prawo do ograniczenia przetwarzania (uregulowane w art. 18 RODO)

Artykuł 18

Prawo do ograniczenia przetwarzania

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
 2. a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 3. b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 4. c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 5. d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

 

 1. Jeżeli na mocy ust. 1 przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.
 2. Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania administrator informuje o tym osobę, której dane dotyczą, która żądała ograniczenia na mocy ust. 1.

 

– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (uregulowane w art. 21 RODO)

Artykuł 21

Prawo do sprzeciwu

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 3. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.
 4. Najpóźniej przy okazji pierwszej komunikacji z osobą, której dane dotyczą, wyraźnie informuje się ją o prawie, o którym mowa w ust. 1 i 2, oraz przedstawia się je jasno i odrębnie od wszelkich innych informacji.
 5. W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE osoba, której dane dotyczą, może wykonać prawo do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.
 6. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

 

– prawo do przenoszenia danych (uregulowane w art. 20 RODO)

Artykuł 20

Prawo do przenoszenia danych

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:
 2. a) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b); oraz
 3. b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 4. Wykonując prawo do przenoszenia danych na mocy ust. 1, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
 5. Wykonanie prawa, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, pozostaje bez uszczerbku dla art. 17. Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 6. Prawo, o którym mowa w ust. 1, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

Aby skorzystać z któregokolwiek z opisanych powyżej praw, proszę skontaktuj się z nami przez e-mail, na adres przez który my kontaktowaliśmy się z Tobą, albo na adres: biuro@abegor.pl

 1. Skarga do organu nadzorczego

Zgodnie z art. 77 RODO przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczące narusza przepisy RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), do którego możesz złożyć skargę m.in.:

Bardziej szczegółowe informacje (w tym aktualne numery telefonów i adresy email) możesz uzyskać również na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) prowadzonej pod adresem: https://uodo.gov.pl/

 1. Czy podanie danych jest konieczne do zawarcia umowy z nami

W przypadku chęci zawarcia umowy o świadczenie usług projektowych zbieramy Twoje dane osobowe w zakresie koniecznym do zawarcia i wykonania tej umowy. Część danych jest również niezbędna do realizacji przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa (przepisy podatkowe, przepisy o rachunkowości, przepisy konsumenckie). Niepodanie danych osobowych przez Ciebie niestety uniemożliwi zawarcie i realizację umowy o świadczenie usług projektowych.

Podanie wybranych przez Ciebie danych osobowych podczas kontaktu z nami za pośrednictwem wybranego przez Ciebie kanału komunikacji jest całkowicie dobrowolne, ale w większości przypadków konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje zapytanie.

Nie musisz udostępniać nam informacji zawartych w plikach cookies. Możesz temu zapobiec poprzez usunięcie plików cookies oraz zmianę ustawień plików cookies w Twojej przeglądarce. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) np.:

w przeglądarce Microsoft Edge
w przeglądarce Mozilla Firefox
w przeglądarce Chrome
w przeglądarce Safari

Musisz wiedzieć, że zrezygnowanie z plików cookies w powyżej opisany sposób będzie dotyczyło wyłącznie konkretnej przeglądarki. Oznacza to, że te same działania będą musiały zostać podjęte w przypadku każdej innej przeglądarki używanej na tym samym lub innym urządzeniu.

Możesz skorzystać z narzędzi pozwalających na zbiorowe zarządzanie ustawieniami plików cookies. Dostępne są również wtyczki do przeglądarek umożliwiające kontrolę nad plikami cookies. Przeglądarki internetowe oferują także możliwość korzystania z tzw. „trybu incognito”, który umożliwia odwiedzanie stron internetowych bez zapisywania w historii przeglądarki informacji o odwiedzonych witrynach i pobranych plikach. Pliki cookies utworzone w trybie incognito co do zasady usuwane są w momencie zamknięcia wszystkich okien tego trybu.

Pamiętaj jednak, że zmiana ustawień plików cookies w ten sposób, że zablokowana zostanie możliwość wykorzystania informacji w nich zawartych, może powodować trudności w korzystaniu z Serwisu oraz z wielu innych stron internetowych, które stosują technologię cookies.

 1. Skąd mamy Twoje dane osobowe

Dane osobowe osób korzystających z naszych usług projektowych, osób kontaktujących się z nami oraz abonamentów naszego newslettera – pozyskujemy od nich samych.

Pozostałe dane użytkowników Serwisu, w tym anonimowe dane eksploatacyjne oraz dane osobowe związane z wykorzystaniem plików cookies pozyskujemy w sposób automatyczny – nie są to jednak dane osobowe.

 1. Przetwarzanie zautomatyzowane i profilowanie

Dane eksploatacyjne i związane z wykorzystaniem plików cookies są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w rozumieniu przyjętym przez RODO.

Dane przetwarzane w celach marketingowych i remarketingowych, w tym za pośrednictwem takich narzędzi jak Facebook Piksel lub wtyczki społecznościowe dostarczane przez firmę Facebook mogą być poddawane profilowaniu.

Pozostałe dane użytkowników Serwisu w tym dane osób kontaktujących się z nami, nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani poddawane profilowaniu.

Regulamin serwisu